Loading: 0%

Bán lẻ

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm kỹ thuật số trong siêu thị và các cửa hàng tiện lợi

Khi nói đến việc thực hiện và lập hồ sơ về an toàn thực phẩm, nhiều nhà bán lẻ vẫn dựa vào rất nhiều nhân viên và thậm chí nhiều giấy tờ ghi chép bằng tay. Tuy nhiên, ngày nay vấn đề này có thể được giải quyết thông minh hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm hơn nhiều - với Testo Saveris. Với sổ tay chất lượng kỹ thuật số và theo dõi nhiệt độ tự động tất cả các sản phẩm yêu cầu làm lạnh hoặc cấp đông, hệ thống quản lý chất lượng kỹ thuật số hỗ trợ việc thực hiện kiểm tra chất lượng và giám sát nhiệt độ và cung cấp tài liệu trong cơ sở dữ liệu trung tâm. Điều này có thể giúp bạn chắc chắn về sự an toàn của thực phẩm mọi lúc và mọi nơi.


 

images-2000x1500-icon-01.jpg

Tuân thủ

Các yêu cầu pháp lý cũng như doanh nghiệp có thể được tích hợp hệ thống, tài liệu một cách minh bạch vào các quy trình làm việc.


 

 

images-2000x1500-icon-02.jpg

Chất lượng

Thực phẩm được chuẩn bị an toàn hơn và nhân viên được hướng dẫn từng bước trong quá trình kiểm tra chất lượng.


 

 

images-2000x1500-icon-03.jpg

Chi phí

Tiết kiệm nhờ giám sát tự động và xử lý hiệu quả các kiểm tra chất lượng.


 

 

images-2000x1500-icon-04.jpg

Minh bạch 

Tổng quan nhanh về kiểm tra chất lượng theo kế hoạch và đã thực hiện.