Loading: 0%

testo Saveris cho Khoa học - Đời sống

Trung tâm giám sát các thông số môi trường cần kiểm toán - minh bạch

Khoa học Đời sống: Hầu như không có lĩnh vực nào khác được quản lý và giám sát chặt chẽ như vậy. Các giải pháp toàn diện của chúng tôi giúp theo dõi các điều kiện môi trường hỗ trợ bạn luôn hoàn thành các yêu cầu quy định nghiêm ngặt một cách đáng tin cậy:

  • Công nghệ đo lường, phần mềm & dịch vụ đến từ một nhà cung cấp và được tích hợp liền mạch

  • Tài liệu đầy đủ

  • Hoàn toàn minh bạch


 

 

testo Saveris: cho lĩnh vực Khoa học - Đời sống

 

 

testo-saveris-forlifescience_mp_slider1-product-EN.jpg

Tổng quan hệ thống: An toàn và Linh hoạt 

  • Đo - ghi tự động và gửi báo cáo định kì

  • Lưu trữ dữ liệu an toàn nhờ khản năng lưu trữ ba cấp từ hệ thống

  • Tích hợp vào hạ tầng truyền thông hiện có (WLAN, LAN) hoặc tùy chọn bằng radio testo UltraRange được TESTO tối ưu hóa trong nhà


 

 

 

 

testo-saveris-forlifescience_mp_slider1-fuehler-EN.jpg

Đầu dò kỹ thuật số: Thay đổi "nóng"

  • Thay đổi trong vài giây chỉ cần Rút & Cắm mà không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống

  • Không xảy ra tình trạng gián đoạn trong tài liệu


 

 

testo-saveris-forlifescience_mp_slider1-ultrarange.jpg

testo UltraRange: Dữ liệu được truyền với khoảng cách xa

  • Mạng vô tuyến tự cung cấp với các tín hiệu được mã hóa, độc quyền

  • Phạm vi vượt trội và tín hiệu ổn định bên trong các tòa nhà