Loading: 0%

Tin khuyến mãi

Giám sát nhiệt độ Vắc xin COVID-19 | Các yêu cầu & Giải pháp thực tế.
Vắc xin đầu tiên chống lại Covid-19, Pfizer-BioNTech, vừa được chấp thuận sử dụng ở nhiều quốc gia. Nhiệt độ bảo quản, ở -80 °C, sau đó từ +2 đến + 8 °C và phải được tuân thủ để đảm bảo chất lượng của vắc xin.
Xem thêm
Vắc xin COVID-19 được Cho Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA) của FDA (Hoa Kỳ)
FDA đã cho phép sử dụng khẩn cấp Vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 để ngăn ngừa COVID-19 ở những người từ 16 tuổi trở lên theo Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA).
Xem thêm

Dụng cụ đo lường từ Testo

Bền bỉ - đáng tin cậy 

Pin có tuổi thọ cao

Màn hình hiển thị rõ ràng

Hiển thị kết quả trong nháy mắt

Linh hoạt hơn 

Kết nối Bluetooth lên đến 100m

Dễ sử dụng 

Có thể vận hành chỉ bằng một tay

Tin tuyển dụng

Giám sát nhiệt độ Vắc xin COVID-19 | Các yêu cầu & Giải pháp thực tế.
Vắc xin đầu tiên chống lại Covid-19, Pfizer-BioNTech, vừa được chấp thuận sử dụng ở nhiều quốc gia. Nhiệt độ bảo quản, ở -80 °C, sau đó từ +2 đến + 8 °C và phải được tuân thủ để đảm bảo chất lượng của vắc xin.
Xem thêm
Vắc xin COVID-19 được Cho Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA) của FDA (Hoa Kỳ)
FDA đã cho phép sử dụng khẩn cấp Vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 để ngăn ngừa COVID-19 ở những người từ 16 tuổi trở lên theo Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA).
Xem thêm