Loading: 0%

Nghiên cứu & phát triển

 

Trong nghiên cứu và phát triển, công nghệ đo lường chuyên nghiệp có thể hữu ích trong nhiều trường hợp. Nhiệt độ và tài liệu lưu trữ về nhiệt độ của các quá trình phức tạp có thể được phân tích, ghi lại một cách đơn giản và đáng tin cậy bằng cách sử dụng nhiệt kế hoặc máy đo nhiệt độ tự ghi. Nhờ theo dõi khí hậu trong các phòng đo, bạn có thể tránh được những sai sót dù là nhỏ nhất trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt.


 

 

Giám sát khí hậu

Climate monitoring

Trong công nghiệp, điều kiện khí hậu tại môi trường làm việc không phù hợp có thể làm hỏng các vật liệu và hàng hóa nhạy cảm gây ra lãng phí.

  • Sử dụng hệ thống giám sát khí hậu

  • Đảm bảo duy trì điều kiện khí hậu hoàn hảo trong phòng và không gian làm việc


 

 

Đo lường TI (hình ảnh nhiệt)

Thermography for research and develpment

Trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, máy ảnh nhiệt cũng được sử dụng để phân tích phân bố nhiệt độ. Ví dụ như: trên các bảng mạch.

  • Độ phân giải hình ảnh hồng ngoại chất lượng cao

  • Phân tích hành vi sưởi ấm và làm lạnh nhờ sự trợ giúp của phép đo video