Loading: 0%

Công nghiệp

Sự cần thiết của thiết bị Testo đối với lĩnh vực công nghiệp 
  • Các công ty thuộc lĩnh vực công nghiệp đều phải giám sát chặt chẽ để đảm bảo tất cả các quy trình hoạt động trơn tru.

  • Các giải pháp đo lường từ Testo hỗ trợ bạn trong việc đảm bảo hiệu quả vận hành và từ đó giúp bạn tiết kiệm chi phí.

  • Ngoài ra, Testo còn cung cấp các thiết bị đo khí thải chuyên nghiệp và khí thải cầm tay để có thể theo dõi việc tuân thủ các quy định về môi trường.

  • Các bảo tàng sử dụng hệ thống đo ghi dữ liệu WiFi của chúng tôi để theo dõi nhiệt độ/ độ ẩm một cách an toàn, liên tục và tự động.