logo lien he
tim kiem
 
 
Products
TRANG CHỦ > Phát thải, dịch vụ và quá trình nhiệt >
 
Phát thải, dịch vụ và quá trình nhiệt
Phân tích khí ống khói
Bảo dưỡng và dịch vụ
testo 340
testo 350 dùng cho động cơ công nghiệp

Đo nhanh và dễ dàng theo MARPOL Annexe VI và NOx Technical Code

Thiết bị đạt chuẩn testo 350-MARITIME là thiết bị xách tay đầu tiên trên thế giới đo khí xả động cơ theo tiêu chuẩn MARPOL Annexe VI và hướng dẫn MEPC.103(49).

testo 350-MARITIME có các chứng chỉ sau:

Germanischer Lloyd (GL) Chứng chỉ số 59488 - 08 HH theo MARPOL 73/78 Annexe VI, NOx Technical Code và hướng dẫn MEPC.103103(49)

 

THÔNG SỐ ĐO

SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ SỰ KIỆN DỊCH VỤ & HỖ TRỢ VỀ TESTO
Khí thải Phát thải, dịch vụ và nhiệt Triển lãm Dịch vụ  
Chất lượng không khí, ánh sáng, độ ồn Ngành thực phẩm Hội nghị chuyên ngành Tải xuống  
Thiết bị phân tích Nhiệt và lắp đặt      
Độ ẩm Điều hòa không khí và Thông gió     LIÊN LẠC
Đa thông số Điện lạnh     TUYỂN DỤNG
Áp suất và Điện lạnh Cảm biến      
Nhiệt độ        
Vận tốc        
Đầu dò thông minh        

© 2013 Digi Technologies