logo lien he
tim kiem
 
 
  Products
TRANG CHỦ > Đo đa năng > Thiết bị đo >
 
Khí thải
CL không khí, ánh sáng, độ ồn
Thiết bị phân tích
Thiết bị đo độ ẩm
Thiết bị đo đa năng
Thiết bị đo
testo 435-1
testo 435-2
testo 435-3
testo 435-4
testo 480
Hệ thống đo
Phụ kiện
Thiết bị đo áp suất và điện lạnh
Thiết bị đo nhiệt độ
Thiết bị đo gió
Đầu dò thông minh
testo 435-1
testo 435-1, thiết bị đo đa năng dùng cho điều hòa không khí, thông gió và chất lượng không khí trong nhà, bao gồm pin và giấy kiểm chuẩn
 
testo 435-2
testo 435-2, thiết bị đo đa năng dùng cho điều hòa không khí, thông gió và chất lượng không khí trong nhà với bộ nhớ dữ liệu, phần mềm và cáp USB, kèm theo pin và giấy kiểm chuẩn
 
testo 435-3
testo 435-3, thiết bị đo đa năng tích hợp chức năng đo áp suất chênh lệch dùng cho điều hòa không khí, thông gió và chất lượng không khí trong nhà, kèm theo pin và giấy kiểm chuẩn
 
testo 435-4
testo 435-4, thiết bị đo đa năng tích hợp chức năng đo áp suất chênh lệch dùng cho điều hòa không khí, thông gió và chất lượng không khí trong nhà, kèm theo pin và giấy kiểm chuẩn
 
testo 480
Thiết bị đo cơ điện lạnh cao cấp testo 480, bao gồm phần mềm EasyClimate, nguồn, cáp USB và giấy kiểm
 

THÔNG SỐ ĐO

SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ SỰ KIỆN DỊCH VỤ & HỖ TRỢ VỀ TESTO
Khí thải Phát thải, dịch vụ và nhiệt Triển lãm Dịch vụ  
Chất lượng không khí, ánh sáng, độ ồn Ngành thực phẩm Hội nghị chuyên ngành Tải xuống  
Thiết bị phân tích Nhiệt và lắp đặt      
Độ ẩm Điều hòa không khí và Thông gió     LIÊN LẠC
Đa thông số Điện lạnh     TUYỂN DỤNG
Áp suất và Điện lạnh Cảm biến      
Nhiệt độ        
Vận tốc        
Đầu dò thông minh        

© 2014 Digi Technologies