logo lien he
tim kiem
 
 
  Products
TRANG CHỦ > Đo độ ẩm > Thiết bị đo > Thiết bị giám sát >
 
Khí thải
CL không khí, ánh sáng, độ ồn
Thiết bị phân tích
Thiết bị đo độ ẩm
Thiết bị kiểm chuẩn
Thiết bị đo
Thiết bị tự ghi
Thiết bị đo
Hệ thống giám sát
testo Saveris
testo Saveris 2 - H1
testo Saveris 2 - H2
Hệ thống đo
Phụ kiện
Thiết bị đo đa năng
Thiết bị đo áp suất và điện lạnh
Thiết bị đo nhiệt độ
Thiết bị đo gió
Đầu dò thông minh
testo Saveris
Hệ thống tự ghi nhiệt ẩm bằng vô tuyến
 
testo Saveris 2 - H1
Thiết bị ghi dữ liệu với kết nối Wifi, hiển thị màn hình và tích hợp đầu dò nhiệt độ - độ ẩm, cho phép truy cập miễn phí dữ liệu đám mây
 
testo Saveris 2 - H2
– Thiết bị ghi dữ liệu với kết nối Wifi, hiển thị màn hình và ngõ vào kết nối cho đầu dò nhiệt độ - độ ẩm, cho phép truy cập miễn phí dữ liệu đám mây
 

THÔNG SỐ ĐO

SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ SỰ KIỆN DỊCH VỤ & HỖ TRỢ VỀ TESTO
Khí thải Phát thải, dịch vụ và nhiệt Triển lãm Dịch vụ  
Chất lượng không khí, ánh sáng, độ ồn Ngành thực phẩm Hội nghị chuyên ngành Tải xuống  
Thiết bị phân tích Nhiệt và lắp đặt      
Độ ẩm Điều hòa không khí và Thông gió     LIÊN LẠC
Đa thông số Điện lạnh     TUYỂN DỤNG
Áp suất và Điện lạnh Cảm biến      
Nhiệt độ        
Vận tốc        
Đầu dò thông minh        

© 2014 Digi Technologies