logo lien he
tim kiem
 
 
  Products
TRANG CHỦ > Khí thải >
 
Khí thải
Thiết bị dành cho nhà thầu
Thiết bị dành cho công nghiệp
CL không khí, ánh sáng, độ ồn
Thiết bị phân tích
Thiết bị đo độ ẩm
Thiết bị đo đa năng
Thiết bị đo áp suất và điện lạnh
Thiết bị đo nhiệt độ
Thiết bị đo gió
Đầu dò thông minh

Dng phn tch kh th?i:

S? d?ng thi?t b? ?o kh th?i Testo, b?n c th? ??t ???c ?? chnh xc cao nh?t nh? cc c?m bi?n ?i?n ha chnh xc cao. B?t k? m?c ?ch c?a b?n l ?o kh th?i ?ng khi hay cc d?ng pht th?i khc, v?i cc thi?t b? nh? testo 350 hay testo 330 LL b?n lun tm th?y s? hi lng v?i cc k?t qu? ?o, c th? l qu?n l pht th?i theo lu?t, ho?c nh?m s? d?ng nhin li?u ti?t ki?m - Testo lun c cu tr? l?i cho b?n

THÔNG SỐ ĐO

SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ SỰ KIỆN DỊCH VỤ & HỖ TRỢ VỀ TESTO
Khí thải Phát thải, dịch vụ và nhiệt Triển lãm Dịch vụ  
Chất lượng không khí, ánh sáng, độ ồn Ngành thực phẩm Hội nghị chuyên ngành Tải xuống  
Thiết bị phân tích Nhiệt và lắp đặt      
Độ ẩm Điều hòa không khí và Thông gió     LIÊN LẠC
Đa thông số Điện lạnh     TUYỂN DỤNG
Áp suất và Điện lạnh Cảm biến      
Nhiệt độ        
Vận tốc        
Đầu dò thông minh        

© 2014 Digi Technologies