logo lien he
tim kiem
 
 
  Products
TRANG CHỦ > Thiết bị phân tích >
 
Khí thải
CL không khí, ánh sáng, độ ồn
Thiết bị phân tích
Thiết bị đo phân tích
Thiết bị đo tốc độ vòng quay
Thiết bị tự ghi dòng/ áp
Thiết bị đo độ ẩm
Thiết bị đo đa năng
Thiết bị đo áp suất và điện lạnh
Thiết bị đo nhiệt độ
Thiết bị đo gió
Đầu dò thông minh

Dòng thiết bị đo phân tích, tốc độ vòng quay, dòng/áp

Đối với các phép đo quan trọng như trong nhũ tương hay dung dịch protein, thiết bị đo pH của Testo là bạn đồng hành không thể thiếu được. Thiết bị đo đam xuyên thực phẩm như testo 205, cho các kết quả đo chính xác nhờ điện cực pH chính xác, và độc đáo với chức năng nhận ra giá trị đo cuối cùng. Các thiết bị đo tốc độ vòng quay bao gồm kỹ thuật đo quang học và cơ khí, đem lại kết quả đo tối ưu ở cả khoảng cách đến 600mm.

THÔNG SỐ ĐO

SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ SỰ KIỆN DỊCH VỤ & HỖ TRỢ VỀ TESTO
Khí thải Phát thải, dịch vụ và nhiệt Triển lãm Dịch vụ  
Chất lượng không khí, ánh sáng, độ ồn Ngành thực phẩm Hội nghị chuyên ngành Tải xuống  
Thiết bị phân tích Nhiệt và lắp đặt      
Độ ẩm Điều hòa không khí và Thông gió     LIÊN LẠC
Đa thông số Điện lạnh     TUYỂN DỤNG
Áp suất và Điện lạnh Cảm biến      
Nhiệt độ        
Vận tốc        
Đầu dò thông minh        

© 2014 Digi Technologies